Životopis

Ivana Majíčková se narodila – v Uherském Hradišti, nyní žije a pracuje v Kunovicích.

V letech 1976 – 1980 studovala na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě. V roce 1985 dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogickou praxi vykonávala v průběhu deseti let v Tupesích, v Hluku a v Kunovicích.

Od roku 1997 do roku 2002 se věnovala podnikání a průběžně si doplňovala své vzdělání jak jazykové (angličtina), tak odborné. V roce 1999 absolvovala kurz účetnictví, v letech 1997 – 1998 studovala The European school for correspondence courses of Marketing. V září 2013 ukončila studium MBA na Carolus Magnus University, Brusel, obor Všeobecný management.

Od roku 1990 pracovala pro město Kunovice v kulturní komisi, kde se jí podařilo navrátit lidové zvyky a obyčeje i bohatý kulturní život do samostatných Kunovic. Od roku 1992 jako její předsedkyně a začala úzce spolupracovat s vedením města. Právě tehdy pochopila fungování úřadu a díky skvělému vedení Jiřím Vařechou a pomoci starosty Jiřího Demla se postupně zapracovala a připravovala na svou budoucí funkci.

V roce 2002 vstoupila do komunální politiky jako nezávislý kandidát a byla zvolena místostarostkou města Kunovice. Své zkušenosti z podnikání využila při vytvoření Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr. Po dvou volebních obdobích byla v roce 2010 zvolena starostkou.

Má také bohaté zkušenosti z čerpání dotací z Evropských fondů. Aktivně podporovala první i druhou Zlínskou výzvu. Ve stejném roce se stala předsedkyní správní rady Mikroregionu Dolní Poolšaví s.o. a členkou dozorčí rady Regionu Slovácko. Od roku 2014 je členkou správní rady Regionu Slovácko.

Uspěla i ve volbách v roce 2011 do Zastupitelstva Zlínského kraje, kde kandidovala za STAN jako nezávislý kandidát.

V kraji zastávala čtyři roky pozici předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a nyní je jeho členkou.

Je vdaná, má dvě vdané dcery a tři vnoučata. Ve volných chvílích se především věnuje folkloru a udržování lidových tradic.