Životopis

Mgr. Ivana Majíčková, MBA

Narodila jsem se v Uherském Hradišti, žiji a pracuji v Kunovicích. V letech 1976 – 1980 jsem studovala na Gymnáziu J. Á. Komenského v Uherském Brodě. V roce 1985 jsem dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia jsem pracovala jako pomocná vědecká síla na katedře psychologie dítěte. Pedagogickou praxi jsem vykonávala v průběhu deseti let v Tupesích, v Hluku a v Kunovicích.

V roce 1997 jsem odešla do soukromé sféry. Doplňovala jsem si své vzdělání jak jazykové (angličtina), tak odborné. V roce 1999 jsem absolvovala kurz účetnictví, v letech 1997 – 1998 jsem studovala The European school for correspondence courses of Marketing. V soukromé firmě jsem se věnovala především marketingu a komunikaci se zákazníky.

Ve svém volném čase jsem se vždycky věnovala kultuře, a to především té lidové. Od roku 1990 jsem dobrovolnicky pracovala pro město Kunovice v kulturní komisi rady města.

V roce 1992 jsem se stala její předsedkyní. Organizovala jsem kulturní a společenské akce. Za deset let se nám podařilo navrátit lidové zvyky a obyčeje i bohatý kulturní život do osamostatněných Kunovic a vytvořit pestrý kalendář akcí pro děti, rodiny i pro seniory.

Práce pro město začalo postupně narůstat, a proto jsem se rozhodla v roce 2002 vstoupit do komunální politiky jako nezávislý kandidát a byla jsem zvolena místostarostkou města Kunovice. Po dvou volebních obdobích jsem byla v roce 2010 zvolena starostkou. Ve stejném roce jsem se stala předsedkyní správní rady Mikroregionu Dolní Poolšaví d.s.o. a členkou dozorčí rady Regionu Slovácko. Od roku 2014 do roku 2018 členkou správní rady Regionu Slovácko. Dvakrát jsem uspěla i ve volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje. V kraji jsem zastávala čtyři roky pozici předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a nyní jsem jeho členkou.

Mám bohaté zkušenosti z čerpání dotací z Evropských fondů i s projektovým řízením – od myšlenky přes přípravu projektu, zpracování žádosti o dotaci, administraci, realizaci, marketing projektu až po vyúčtování, monitorovací zprávy a zpětné financování. Od roku 2002 do roku 2018 se mi podařilo získat pro město Kunovice 300 mil. Kč z dotací. Své zkušenosti z podnikání jsem využila při vytvoření Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr a Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola.

V září 2013 jsem úspěšně ukončila studium MBA na Carolus Magnus University, Brussels, obor Všeobecný management.

Mám přirozenou autoritu, schopnost učit, přednášet, komunikovat, motivovat, vést a podporovat jiné, ale i řešit konflikty. K mým přednostem patří empatie, společenská odpovědnost, vytrvalost, iniciativnost, spolehlivost, přizpůsobivost, píle, pracovitost a cílevědomost. Dotahuji věci do konce.

Mám dlouholeté praktické zkušenosti se strategickým řízením, manažerskými dovednostmi v TOP managementu, vedením lidí, marketingem, vytvářením firemní kultury, týmovou prací i výběrovými řízeními.

 

Ráda bych nyní předala své dovednosti, znalosti a zkušenosti i Vám.