Mentoring

Mentoring je předávání znalostí a dovedností v daném oboru.  Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomůže nalézt správný směr či řešení. S radostí předám své zkušenosti a znalosti z oblasti všeobecného managementu, řízení města, řízení úřadu, řízení projektů, řízení porad, motivování zaměstnanců.

Témata mentoringu:

 • Vedoucí pozice
 • Prezentace
 • Vytváření strategických dokumentů
 • Zadávání změn územního plánu
 • Projektové řízení – od nápadu k realizaci
 • Sestavování rozpočtu
 • Hospodaření
 • Strategický rozvoj
 • Komunikace
 • Plánování a realizace investičních akcí
 • Spolupráce s úřady a institucemi
 • Řízení lidských zdrojů
 • Motivace zaměstnanců
 • Řízení porad
 • Marketing
 • Propagace