Koučink

Koučink je investice do způsobu myšlení a hledání řešení. Proto vrcholoví manažeři komerčních firem pracují s kouči. Investují sami do sebe i svých zaměstnanců, aby se udrželi na špičce. Nabízím koučink založený na spojení mého pedagogického vzdělání, teoretických znalostí ze studia marketingu a všeobecného managementu s mými dlouholetými praktickými zkušenostmi se strategickým řízením, manažerskými dovednostmi v TOP managementu, s vedením lidí, s marketingem, s vytvářením firemní kultury, s týmovou prací i s projektovým řízením.

Nebudu vám radit, ani určovat, jak máte pracovat. Budu vás provázet a podporovat. Každé naše společné sezení bude založeno na taktnosti, diskrétnosti a ohleduplném individuálním poradenství a osobní zpětné vazbě. Budeme spolupracovat v absolutním soukromí, v příjemné atmosféře a v pohodě při vzájemné důvěře a respektu.

Témata koučinku

 • Řízení projektů
 • Řízení porad
 • Motivování zaměstnanců
 • Time management
 • Osobnostní rozvoj
 • Určení rolí v týmu
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Osobnostní rozvoj zaměstnanců
 • Vztahy ředitel – učitel – rodič
 • Jak zvládat agresivního jedince
 • Vedení týmu
 • Motivace zaměstnanců
 • Spolupráce
 • Podpora týmové práce
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Zvládání konfliktů