Podpora

Vyjádření a podpora kandidatury Mgr. Ivany Majíčkové do krajských voleb.

Moje kariera je dlouhodobě spojena s letectvím a Kunovicemi a to zejména s podnikem někdejšího Letu, kde jsem působil více než 30 let v různých funkcích. Kunovice a letectví je synonymum a nelze je od sebe oddělit. S paní starostkou Mgr. Ivanou Majíčkovou se setkávám velmi často. Oceňuji její organizační schopnosti, cit a snahu podpořit letectví v regionu všemi prostředky.     I když v současné době působím v akademickém prostředí, jsem stále v kontaktu s podniky leteckého průmyslu a samozřejmě i s vedením města Kunovice při zajišťování činnosti Podnikatelského inkubátoru, přípravě nových projektů, které by vytvářely prostředí pro podporu vzdělávání a podnikání v letectví, které dlouhodobě, spolu s bohatou kulturní a národopisnou tradicí, dotváří charakter města Kunovic a jeho okolí. Činnost paní starostky zcela zřetelně ukazuje, že funkci starostky bere jako zodpovědnou práci ve všech oblastech života lidí, včetně letectví, které je pro mne životním posláním. Jsem přesvědčen, že tuto podporu bude uplatňovat i na krajské úrovni.

Untitled

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc,
Letecký ústav
FSI VUT v Brně


Podpora

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., prezident Společnosti vědeckou technických parků ČR, z. s.

„ Starostka Ivana Majíčková je starostka s velkým S, protože svou práci dělá srdcem.“


Podpora

Kunovice